Responsible Gaming นโยบายและความรับผิดชอบของเว็บi1bet89.com

Responsible Gaming นโยบายและความรับผิดชอบของเว็บi1bet89.com

เป้าหมายนโยบายของเว็บเรา

เป้าหมายของนโยบายความรับผิดชอบของการพนันเว็บi1bet89.comคือ :

 • ขจัดและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากพนันโดยความรับผิดของทางเว็บเรา
 • พร้อมให้ความรู้และแจ้งพนักงาน พร้อมกับสมาชิกของเว็บให้ตระหนักถึงความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนัน
 • มอบทั้งความรู้และให้ทางเหล่าพนักงานและสมาชิก ได้ตระหนักถึงผลกระทบกับเรื่องอันตรายที่เกิดขึ้นจากการพนัน และแจ้งให้ชุนชนท้องที่ได้รับทราบถึงเรื่องนี้อีกด้วย
 • พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติและหลักการปฏิบัติถูกต้องตามกฏข้อบังคับของบริษัท

ปัญหาของการพนันคืออะไร :

ปัญหาของการพนันคือกิจกรรมที่ทำให้ส่งผลกระทบถึงตัวผู้เล่น โดยมีตามข้อดังนี้ :

 1. กิจกรรมการพนันที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย/หรือกระทบต่อความเป็นอยู่ของตัวผู้เล่นรวมไปถึงครอบครัวและเพื่อนที่ต้องความเสี่ยง
 2. ผลกระทบจากกิจกรรมพนันด้านลบที่ขยายเป็นวงกว้าง

ผลกระทบที่อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากความอันตรายของการพนัน

ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาของเกมการพนัน ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้เล่นและสังคมนั่นก็คือ:

ตัวบุคคล -ผลกระทบจากปัญหานั่นก็คือ สั่งสมความเครียด ภาวะโรคซึมเศร้า ผลกระทบต่อสุขภาพและอาจนำไปถึงการฆ่าตัวตาย

ด้านการเรียนและการทำงาน -ผลกระทบจากปัญหาคือ ทำให้เรียนและทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพตกต่ำลง

ด้านการเงิน -ผลกระทบจากปัญหาคือ -อาจทำให้สูญเสียทรัพย์และสร้างลำบากในการทำเงิน ภาวะกู้หนี้ยืมสิน และอาจส่งผลถึงเหตุร้ายแรงอย่างการล้มละลาย

กฏหมาย – ผลกระทบจากปัญหาคือ -ทำให้เกิดอาชญกรรม การกรรโชกทรัพย์ การโกงทุกรูปแบบ

ความสัมพันธ์ -ผลกระทบจากปัญหาคือ ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะกันภายในครอบครัว การถูกทอดทิ้งจากครอบครัว

ชุนชน -ผลกระทบจากปัญหาคือ มีผลเสียต่อเหล่าองค์กรชุมชนและผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง

ความรับผิดชอบการพนัน คืออะไร?

ความรับผิดชอบของการพนันคือ การตัดสินใจในการลงทุนและเดิมพันให้อย่างรอบคอบ โดยไม่ทำให้เกิดผลร้ายต่อตนเองและครอบครัวรวมไปถึงสังคม ควรจะไตร่ตรองและคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเล่นการพนัน และมีสติพร้อมใจเย็นในการลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อไม่เกิดอันตรายจากการพนัน

กลยุทธ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการพนัน

เป้าหมายนโยบายของเว็บเรา

เป้าหมายของนโยบายความรับผิดชอบของการพนันเว็บ i1bet89.com คือ :

 • ขจัดและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากพนันโดยความรับผิดของทางเว็บเรา
 • พร้อมให้ความรู้และแจ้งพนักงาน พร้อมกับสมาชิกของเว็บให้ตระหนักถึงความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนัน
 • มอบทั้งความรู้และให้ทางเหล่าพนักงานและสมาชิก ได้ตระหนักถึงผลกระทบกับเรื่องอันตรายที่เกิดขึ้นจากการพนัน และแจ้งให้ชุนชนท้องที่ได้รับทราบถึงเรื่องนี้อีกด้วย
 • พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติและหลักการปฏิบัติถูกต้องตามกฏข้อบังคับของบริษัท

ปัญหาของการพนันคืออะไร :

ปัญหาของการพนันคือกิจกรรมที่ทำให้ส่งผลกระทบถึงตัวผู้เล่น โดยมีตามข้อดังนี้ :

 1. กิจกรรมการพนันที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย/หรือกระทบต่อความเป็นอยู่ของตัวผู้เล่นรวมไปถึงครอบครัวและเพื่อนที่ต้องความเสี่ยง
 2. ผลกระทบจากกิจกรรมพนันด้านลบที่ขยายเป็นวงกว้าง

ผลกระทบที่อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากความอันตรายของการพนัน

ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาของเกมการพนัน ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้เล่นและสังคมนั่นก็คือ:

ตัวบุคคล -ผลกระทบจากปัญหานั่นก็คือ สั่งสมความเครียด ภาวะโรคซึมเศร้า ผลกระทบต่อสุขภาพและอาจนำไปถึงการฆ่าตัวตาย

ด้านการเรียนและการทำงาน -ผลกระทบจากปัญหาคือ ทำให้เรียนและทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพตกต่ำลง

ด้านการเงิน -ผลกระทบจากปัญหาคือ -อาจทำให้สูญเสียทรัพย์และสร้างลำบากในการทำเงิน ภาวะกู้หนี้ยืมสิน และอาจส่งผลถึงเหตุร้ายแรงอย่างการล้มละลาย

กฏหมาย – ผลกระทบจากปัญหาคือ -ทำให้เกิดอาชญกรรม การกรรโชกทรัพย์ การโกงทุกรูปแบบ

ความสัมพันธ์ -ผลกระทบจากปัญหาคือ ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะกันภายในครอบครัว การถูกทอดทิ้งจากครอบครัว

ชุนชน -ผลกระทบจากปัญหาคือ มีผลเสียต่อเหล่าองค์กรชุมชนและผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง

ความรับผิดชอบการพนัน คืออะไร?

ความรับผิดชอบของการพนันคือ การตัดสินใจในการลงทุนและเดิมพันให้อย่างรอบคอบ โดยไม่ทำให้เกิดผลร้ายต่อตนเองและครอบครัวรวมไปถึงสังคม ควรจะไตร่ตรองและคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเล่นการพนัน และมีสติพร้อมใจเย็นในการลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อไม่เกิดอันตรายจากการพนัน

กลยุทธ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการพนัน

i1bet89.com ต้องทำตามกฏปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบของเกมการพนันอย่างเคร่งครัด

i1bet89.comนั้นจะต้องมีวิธีรับมือพร้อมเหล่ากลยุทธ์ที่จะช่วยยับยั้งในการเกิดอันตรายจากเกมการพนัน

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภทของอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์มือถือของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณ , ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์มือถือที่คุณใช้ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งมาเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำหน่ายสร้อยคอผู้หญิงยอดนิยม เช่น จี้ โชคเกอร์ และchain necklace เลือกซื้อเครื่องประดับที่ทำจากโลหะและอัญมณีหลากหลายชนิดเพื่อให้เหมาะกับทุกโอกาส

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจรวมถึง:

 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภทของอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์มือถือของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณ , ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์มือถือที่คุณใช้ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งมาเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจรวมถึง:

 • คุกกี้หรือเบราว์เซอร์คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุว่าเมื่อใดที่คุกกี้จะถูกส่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้ เว้นแต่คุณจะปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ บริการของเราอาจใช้คุกกี้
 • เว็บบีคอน บางส่วนของบริการและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน (เรียกอีกอย่างว่า clear gif แท็กพิกเซล และ gif พิกเซลเดียว) ที่อนุญาตให้ บริษัท เช่น เพื่อนับผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเหล่านั้นหรือเปิดอีเมลและสถิติเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การบันทึกความนิยมในบางส่วนและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์)

คุกกี้อาจเป็นคุกกี้ “ถาวร” หรือ “เซสชัน” คุกกี้ถาวรยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์พกพาของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่คุกกี้เซสชันจะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์

เราใช้ทั้งคุกกี้แบบเซสชันและแบบถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

คุกกี้ที่จำเป็น / จำเป็น

ประเภท: คุกกี้เซสชัน

บริหารจัดการโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญในการให้บริการแก่คุณผ่านเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ ช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้โดยฉ้อฉล หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณขอไม่สามารถให้บริการได้ และเราจะใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการเหล่านั้นแก่คุณเท่านั้น

นโยบายคุกกี้ / ประกาศการยอมรับคุกกี้

ประเภท: คุกกี้ถาวร

บริหารจัดการโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

คุกกี้การทำงาน

ประเภท: คุกกี้ถาวร

บริหารจัดการโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจำตัวเลือกที่คุณทำเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนค่ากำหนดของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้หรือส่วนคุกกี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้บริการและบำรุงรักษาบริการของเรา รวมถึงเพื่อตรวจสอบการใช้บริการของเรา
 • เพื่อจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้สามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของบริการที่มีให้คุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
 • สำหรับการปฏิบัติตามสัญญา: การพัฒนา การปฏิบัติตาม และการดำเนินการตามสัญญาการซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการที่คุณได้ซื้อหรือสัญญาอื่นใดกับเราผ่านบริการ ลี่>
 • เพื่อติดต่อคุณ: เพื่อติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุชของแอปพลิเคชันมือถือเกี่ยวกับการอัปเดตหรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามสัญญา รวมถึงการอัปเดตความปลอดภัย เมื่อจำเป็นหรือสมเหตุสมผลสำหรับการใช้งาน
 • เพื่อให้คุณได้รับข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เรานำเสนอ ซึ่งคล้ายกับที่คุณได้ซื้อหรือสอบถามไปแล้ว เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะไม่ รับข้อมูลดังกล่าว
 • เพื่อจัดการคำขอของคุณ: เพื่อเข้าร่วมและจัดการคำขอของคุณที่ส่งถึงเรา
 • สำหรับการถ่ายโอนธุรกิจ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประเมินหรือดำเนินการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กรใหม่ การเลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราอยู่ในสินทรัพย์ที่ถ่ายโอน
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุแนวโน้มการใช้งาน พิจารณาประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ บริการของเรา การตลาดและประสบการณ์ของคุณ

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา ข้อมูลโปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

หากเราจำเป็นต้องอาศัยความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณและประเทศของคุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราอาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้น

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปที่ไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเข้าชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการของเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ และอัปเดตวันที่ “อัปเดตล่าสุด” ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: